Biodiversitat al bosc de Poblet

Benvinguts/des a “Biodiversitat al bosc de Poblet”: Un joc d’aparellar cartes idèntiques dels elements presents al bosc de Poblet! Per jugar-hi cal ser mínim dues persones. Es col·loquen totes les cartes cap per avall. El primer jugador/a aixeca dues cartes, si coincideixen se les emporta i continua aixecant-ne dues més. Si no coincideixen, les torna a deixar al mateix lloc, cap per avall, i passa el torn. Qui faci més parelles guanya!

A més, cada parella de cartes conté un codi QR que, escanejant-lo, s’arriba a la pàgina web on hi ha una explicació de cada element del joc. Els elements de les cartes estan emmarcats amb una línia de color segons el grup al que pertany. A continuació et deixem la relació dels colors i el grup al que pertany l’element:

verd – plantes / groc – insectes / blau fosc – amfibis / marró – rèptils / blau clar – ocells / taronja – mamífers / morat – element cultural / vermell – espècie invasora

Que comenci la diversió!

LLISTAT DE LES PARELLES DEL JOC - per ordre taxonòmic i d’importància

Teix (Taxus baccata)

Roure reboll (Quercus pyrenaica)

Escanyapolls (Lucanus cervus)

Tòtil (Alytes obstetricans)

Salamandra (Salamandra salamandra)

Llangardaix ocel·lat (Timon lepidus)

Serp blanca (Zamenis scalaris)

Pit-roig (Erithacus rubecula)

Gaig (Garrulus glandarius)

Mallerenga petita (Periparus ater)

Picot verd (Picus sharpei)

Pica soques blau (Sitta europaea)

Ratpenat de bosc (Barbastella barbastellus)

Cabirol (Capreolus capreolus)

Guineu (Vulpes vulpes)

Teixó (Meles meles)

Casa forestal de la Pena

Carbonera

Ailant (Ailathus altissima)

Vespa asiàtica (Vespa velutina)

Aquest és un joc de taula que tenim disponible en format físic. Si t’interessa adquirir-ne un exemplar o tens dubtes sobre el joc no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres: info@chncb.cat.